Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten

De VCCA heeft krachtens haar statuten als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening in de civiele cassatiepraktijk en het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen aangesloten leden en aspirant-leden.

De VCCA

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling inzake versterking cassatierechtspraak in werking getreden (zie Staatsblad 2012, 116). Onderdeel daarvan is de invoering van de zogeheten landelijke cassatiebalie, waarbij de wettelijke hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad (zie artikel 9j lid 1 Advocatenwet) is vereist voor het mogen procederen bij de Hoge Raad in civiele cassatiezaken. Onder het kopje cassatiebalie vindt u meer informatie.

De Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA) is de vereniging voor advocaten die de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad hebben (of deze hoedanigheid ambiëren). De VCCA heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening in de civiele cassatiepraktijk en het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen aangesloten leden, aspirant-leden en cassatiebalies uit andere landen (een link naar de statuten van de VCCA vindt u HIER). De VCCA organiseert ieder jaar studiebijeenkomsten en neemt deel aan internationale ontmoetingen. DeVCCA wordt bovendien vaak gevraagd mee te denken over allerlei kwesties, die de cassatiepraktijk raken.

Het lidmaatschap van de VCCA staat open voor advocatendie de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad als bedoeld in artikel 9j lid 1 Advocatenwet hebben. Daarnaast kunnen advocaten die zich voorbereiden op het examen als bedoeld in artikel 4 van de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur zich aanmelden voor het zogeheten aspirant-lidmaatschap. Dat kent een maximale duur van drie jaar. Binnen die termijn wordt men geacht het examen te hebben behaald en de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad te hebben verkregen.

Als lid van de VCCA maakt u onderdeel uit van een groot netwerk van cassatieadvocaten en blijft u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de cassatiepraktijk. Ook lid worden? U kunt zich aanmelden door verzending van een e-mail aan: info@vcca.nl De aan het (aspirant)lidmaatschap verbonden contributie bedraagt EUR 50 per jaar.

Agenda

Voorjaarsbijeenkomst 2020

In verband met de coronacrisis vindt de voorjaarsvergadering geen doorgang. Een datum voor de najaarsvergadering zal nog bekend worden gemaakt.

Lees meer

©2022 | VCCA

Design & Realisatie: Pica2Studio

©2022 | VCCA
Design & Realisatie: Pica2Studio