Bijeenkomst Association Européenne des Barreaux des Cours Suprêmes
Gepubliceerd op: 13 mei 2019

Op 23 en 24 mei 2019 zal weer een bijeenkomst plaatsvinden van de vereniging van Europese cassatiebalies. De bijeenkomst wordt gehouden in Karlsruhe en Heidelberg. Voertaal tijdens de bijeenkomst is het Frans.

Evenals in voorgaande jaren, zal namens de VCCA een delegatie naar de bijeenkomst afreizen. Namens het bestuur zullen David de Knijff en Alexander van der Voort Maarschalk worden afgevaardigd. Daarnaast bestaat voor circa 3 à 4 leden de mogelijkheid om de bijeenkomst bij te wonen (reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening). Indien daar interesse voor bestaat, wordt u verzocht dit uiterlijk 15 maart kenbaar te maken aan het bestuur.

U kunt zich aanmelden voor info@vcca.nl